Kingcuts.nl AVG Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2019. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Deze privacyverklaring geeft inzicht in welke persoonsgegevens worden opgeslagen door King Cuts en waarom. Wij leggen uit hoe er met de gegevens wordt omgegaan en waar deze staan opgeslagen. Wij vertellen hier ook wat uw rechten zijn en hoe jij gebruikt maakt van deze rechten.

King Cuts, gevestigd aan Nieuweweg 8, 9711 TC Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we je kunnen identificeren. De gegevens waarmee King Cuts, een natuurlijke persoon, zoals jou, kan identificeren zijn bijvoorbeeld jouw naam of jouw BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van jouw laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat je identificeerbaar bent.

King Cuts neemt jouw privacy en bescherming van jouw gegevens serieus. Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die je ons geeft in verband met de door ons aan je verstrekte diensten, producten of jouw bezoek aan onze website te beschermen om zodoende je privacy te waarborgen.

King Cuts houdt zich bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de geldende Nederlandse wetgeving. Op grond van de AVG worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verwerkt, vandaar dit document om dit inzicht te geven.

Neem bij vragen/verzoeken contact op met King Cuts of kijk op onze website. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden en daarom is het aan te raden om dit document van tijd tot tijd te raadplegen.

Contactgegevens

Naam: King Cuts

Categorie: Barbershop

Adres: Nieuweweg 8, 9711 TC Groningen

Telefoon: 06-13874920

Email: kingcuts@mail.nl

Website: https://kingcuts.nl/

King Cuts Barbershop in Groningen

King Cuts is een barbershop met een eigen visie, een brede klantenkring uit Groningen en we werken met een nieuwe generatie top barbiers. Ter versterking van ons team staan wij altijd open voor nieuwe collega’s. Fabian is de eigenaar en knipt al vanaf jonge leeftijd. In 2004 richt Fabian barbershop King Cuts in Groningen op. Dit is de kapper voor mannen geworden.

King Cuts verzameld gegevens van jou als jij naar onze website komt en bijvoorbeeld als jij een afspraak maakt bij ons via de website. Met dit document willen wij uitleggen wat er met jouw gegevens wordt gedaan en hoe jij jouw wensen rondom de gegevens kan aangeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

King Cuts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de het wachtwoord te kunnen resetten van jouw account. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan King Cuts de betreffende dienst niet aanbieden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam

– E-mailadres

– Wachtwoord

– Telefoonnummer

– IP-adres

– Jouw afspraken

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kingcuts@mail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

King Cuts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Jouw afspraken inplannen; Wij verzamelen jouw naam, e-mail, wachtwoord en telefoonnummer. Jouw e-mail gebruiken wij om een bevestigingsmail te sturen, net als een annuleringsmail en herinneringsmail.

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, bijvoorbeeld bij ziekte; Jouw telefoonnummer wordt gebruikt om jouw inlichten als een afspraak onverwachts niet kan doorgaan. Ook wordt er een annuleringsmail gestuurd naar het e-mailadres van de klant.

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; Met het opgegeven emailadres kan de klant inloggen. Er wordt een overzicht getoond van komende afspraken en van afspraken die al geweest zijn. Verder wordt jij door cookies herkent en blijf jij ingelogd.

– Beveiligen van de website; IP-adressen en internetbrowser en apparaat type worden opgeslagen om boosdoeners te herkennen en geen toegang tot de website te geven.

King Cuts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn; Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden; Onze hosting verzamelt statistiek van wanneer de website hoeveel bezoekers heeft. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij ook aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

King Cuts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van King Cuts) tussen zit. King Cuts gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Booked; dit systeem laat de gebruikers zelf kapper afspraken inplannen, het biedt een handig online agenda voor klanten en barbiers, met een account kies jij de datum en tijd voor een afspraak, de klant krijgt bericht van bevestiging, wijziging of annulering e-mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

King Cuts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

King Cuts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. King Cuts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derde partijen:

– Booked mailer (als je een mail van ons ontvangt via onze website bij een afspraak)

– Banken (bij PIN betalingen)

– De belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

– Strato (de data staat op de servers van Strato opgeslagen, wij hebben een verklaring met Strato getekend, zodat zij ook netjes met de data omgaan)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hier valt bijvoorbeeld Strato, onze hosting, onder.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met King Cuts met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

King Cuts behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer King Cuts dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van King Cuts te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

King Cuts gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. King Cuts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar kingcuts@mail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. King Cuts zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. King Cuts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

King Cuts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Dit houdt in dat wij beveiligingsmaatregelen op de website hebben, maar ook veilige procedures die datalekken minimaliseren.

De persoonsgegevens die door King Cuts of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van King Cuts privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url bovenin de browser. Alle data die wordt verstuurd via onze website zal met behulp van encryptie zijn versleuteld.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via kingcuts@mail.com.